Terms of Reference – Beleidsdoorlichting BZ-begrotingsartikel 4 'Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden'

De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) schrijft voor dat ieder beleidsartikel van de begroting periodiek wordt doorgelicht. Waar voorheen een beleidsdoorlichting (BD) op het niveau van sub-artikelen of operationele doelstellingen werd uitgevoerd, huldigen de Tweede Kamer en de minister van Financiën sterker dan voorheen het standpunt dat het instrument van een beleidsdoorlichting bij voorkeur betrekking heeft op één heel begrotingsartikel in plaats van een onderliggende beleidsdoelstelling en op sub-artikelen met een fors financieel beslag. Een BD wordt in de RPE gedefinieerd als ‘een syntheseonderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van een substantieel, samenhangend deel van het beleid, dat wordt gevoerd op grond van één of meer beleidsartikelen van de rijksbegroting’.

Om bovenstaande redenen is besloten om een BD van BZ-begrotingsartikel 4 in de evaluatieprogrammering van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op te nemen, ter afronding in 2019. Begrotingsartikel 4 van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2018 betreft ‘Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden’. Artikel 4 bestaat uit vijf heterogene sub-artikelen, van consulaire dienstverlening en regulering personenverkeer tot internationaal cultuurbeleid, en van publieksdiplomatie tot gastlandbeleid internationale organisaties.

De beleidsdoorlichting betreft een synthese-onderzoek en is primair gestoeld op bestaand evaluatiemateriaal, aangevuld met beknopt additioneel onderzoek. De beleidsdoorlichting heeft betrekking op de jaren 2011-2018.