Terms of Reference – Evaluatie consulaire dienstverlening en regulering personenverkeer

Deze evaluatie kijkt naar wat het ministerie van Buitenlandse Zaken doet voor Nederlanders in het buitenland, zoals hulp in geval van overlijden, diefstal, ziekenhuisopname, of begeleiding van gedetineerden. Hierbij hoort ook het opstellen van reisadviezen en het verstrekken van paspoorten aan Nederlanders in het buitenland. Ook kijkt de evaluatie naar de visumverlening aan buitenlanders die Nederland willen bezoeken voor toerisme, familiebezoek of zaken. De centrale evaluatievraag is of de dienstverlening relevant, effectief en efficiënt is geweest.