Terms of Reference – Evaluatie naar de ondersteuning van ontwikkelingslanden op het gebied van belastingheffing

In 2016 werd het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling (PCD-agenda) geïntroduceerd. Dit actieplan omvat het volgende doel: Een stijging van belastinginkomsten in ontwikkelingslanden, met namen in lage inkomenslanden en partner landen (van Nederland).

Onder dit doel vallen zowel het beleid van het Ministerie van Buitenlandse zaken als van het Ministerie van Financiën. Om de belastingsystemen in ontwikkelingslanden te versterken zijn er drie subdoelen opgesteld:

  1. internationale verdragen om belastingontwijking tegen te gaan;
  2. technische assistentie om de administratieve capaciteit in ontwikkelingslanden op het gebied van belastingen te verbeteren;
  3. het verminderen van het gebruik van Nederland als kanaal door multinationale ondernemingen voor belastingontwijking in andere landen.

Deze evaluatie focust op het Nederlandse beleid en activiteiten onder deze drie subdoelen, alsook op de coherentie, relevantie, en effecten van dit beleid en de activiteiten.