Deelstudie – Evaluatie EU-informatieafspraken

IOB evalueerde de coördinatie van de Nederlandse standpuntbepaling over EU-beleid. In dit kader liet IOB een deelstudie uitvoeren naar de informatievoorziening over Europese zaken van het kabinet aan het parlement voor de periode 2016-2020. De Haagse Hogeschool voerde het onderzoek uit. Er is gekeken welke afspraken het kabinet en het Nederlandse parlement hierover hebben gemaakt. Daarbij is nagegaan in hoeverre het kabinet de gemaakte afspraken is nagekomen.

Deze deelstudie geeft een kwantitatief overzicht van het aantal verzonden documenten per ministerie. Ook biedt de studie inzage in de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken als coördinator van deze Rijksbrede EU-informatievoorziening. Daarnaast gaan de auteurs in op hoe het parlement de ontvangen informatie heeft behandeld.


IOB gaf De Haagse Hogeschool opdracht tot deze deelstudie in het kader van de evaluatie van de coördinatie van de Nederlandse standpuntbepaling over EU-beleid. De visies in het document zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van IOB.