Pragmatisme voorbij

Naar rapporten
Europese vlaggen in Straatsburg
Beeld: ©European Union 2014 - European Parliament

Resultaten – Evaluatie Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

Evaluatie van het Nederlandse beleid ten aanzien van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid over de periode 2016 - 2019. Deze samenvatting presenteert de hoofdconclusies en aanbevelingen voor kabinet en betrokken ministerie(s).

Inleiding

Icoon van een kompas voor de introductie of achtergrond

De afgelopen jaren is het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie in een stroomversnelling geraakt. Hierdoor dringen zich strategische vragen en discussies over de toekomst van het GVDB op, waar Nederland een antwoord op moet formuleren. Welke rol moet de EU spelen op het gebied van Europese veiligheid en defensie? Waar ligt de toegevoegde waarde van de EU, en hoe verhoudt die zich tot de NAVO? En welke civiele en militaire capaciteiten zijn daarvoor nodig? De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom een evaluatie uitgevoerd van het Nederlandse GVDB-beleid.

Centrale vraag:

Wat wilde Nederland bereiken ten aanzien van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, hoe heeft Nederland dat geprobeerd te bereiken en wat is daarvan op Europees niveau terechtgekomen?

Conclusies

Icoon van een vergrootglas voor conclusies en bevindingen

Hoofdconclusies en aanbevelingen voor kabinet, betrokken ministerie(s) en parlement.

Na publicatie

  • Op maandag 2 november verscheen de kabinetsreactie op de IOB evaluatie ‘Pragmatisme voorbij’, onder begeleiding van een persbericht. In deze reactie omarmt het kabinet de beleidsaanbevelingen die door IOB gedaan worden. Zo zal er onder meer geïnvesteerd worden in strategische reflectie en discussie over de toekomst en inhoud van de Europese veiligheidsarchitectuur.’
  • In NRC verscheen op 27 augustus 2020 een artikel over de belangrijkste conclusies van deze evaluatie.