Evaluatie Nederlands capaciteitsversterkingsbeleid

Ga naar rapport
Capaciteitsbeleid
Beeld: ©Shutterstock

Resultaten — Evaluatie van de Nederlandse steun voor capaciteitsversterking

Het doel van deze evaluatie is om tegemoet te komen aan de vraag van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse NGO's en hun partners in ontwikkelingslanden voor kennis en inzicht die kunnen bijdragen aan het capaciteitsontwikkelingsbeleid. De primaire focus van deze studie is gericht op het leren van andere ervaringen. 

De cases werden geselecteerd op basis van criteria die de focus op kennis en inzicht benadrukten. Het was niet de bedoeling om een ​​representatieve steekproef te presenteren van het hele aanbod van programma's ondersteund door Nederlandse ontwikkelingspartners. Deze evaluatie trekt geen conclusies over de algehele effectiviteit van de programma's van de ontwikkelingspartners. De evaluatie presenteert relevante bevindingen en trekt lessen die kunnen worden gebruikt om de effectiviteit te verbeteren van toekomstige interventies ter ondersteuning van processen voor capaciteitsontwikkeling.

Capaciteitsontwikkeling heeft een prominente plaats in zowel internationale als in Nederlandse ontwikkelingsamenwerking. Om te kunnen kiezen volgen landen hun eigen ontwikkelingspaden. De aanzienlijke hoeveelheid steun verstrekt door de internationale donorgemeenschap heeft echter nog niet geleid tot voldoende capaciteit. Dit is met name het geval voor capaciteit gericht op armoedebestrijding. Om ​beter inzicht te krijgen in hoe en onder welke omstandigheden ondersteuning bij capaciteitsontwikkeling effectief kan zijn, is deze evaluatie gericht op leren.