Terms of Reference – Evaluatie van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in de Palestijnse Gebieden

Evaluatie naar ontwikkelingssamenwerking in de Palestijnse Gebieden. Dit onderzoek is door Tweede Kamerlid mr. De Roon (PVV) aangevraagd omdat de Palestijnse Gebieden niet waren meegenomen in een eerdere evaluatie naar de ontwikkelingshulp aan fragiele staten. Het verzoek is gekoppeld aan “recente rapporten over het verdwijnen van EUR 2 miljard aan EU-ontwikkelingsgeld en de salarissen van terroristen”.