Terms of Reference – Synthese evaluaties onderwijsprogramma’s

Nederland steunt al decennialang verschillende initiatieven op het gebied van onderwijs in ontwikkelingslanden. Daarmee wil Nederland bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in die landen en aan de perspectieven van jonge mensen op de arbeidsmarkt. IOB laat een synthese maken van bestaande evaluatierapporten uit de periode 2015-2023, die deze initiatieven onderzocht hebben.
Deze Terms of Reference (ToR) beschrijft hoe daarbij te werk wordt gegaan. Het document is in het Engels.