Terms of Reference – Het Nederlandse veiligheidsbeleid t.a.v. de NAVO en EU

IOB onderzoekt de Nederlandse inzet op het geïntegreerde buitenland- en veiligheidsbeleid ten aanzien van de EU en de NAVO voor de periode 2020-2024. Deze Terms of Reference (ToR) zet uiteen hoe de onderzoekers hierbij te werk gaan en beschrijft o.a. de achtergrond van het beleid, het doel, de onderzoeksvragen, methodologie en planning.