Terms of Reference – Evaluatie Nederlandse bijdrage aan de Resolute Support-missie in Afghanistan 2015-2021

Van 2015 tot 2021 nam Nederland deel aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan. Het Kabinet heeft de verplichting om Nederlandse bijdragen aan militaire missies na beëindiging te laten evalueren. IOB voerde de evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de Resolute Support-missie uit.

Deze op 15 december 2021 gepubliceerde Terms of Reference beschrijft de missiebijdrage, het doel van de evaluatie, de afbakening, onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden. Tot slot worden een aantal praktische zaken uiteengezet, zoals de tijdsplanning, risico’s, en kwaliteitsbewaking van het onderzoek.