Terms of Reference – Evaluatie van de Nederlandse steun aan de opvang van vluchtelingen in de regio rond Syrië (2016-2021)

IOB voerde een evaluatie uit van het Nederlandse beleid voor opvang in de regio rond Syrië. Het doel was om lessen te trekken uit de respons op langdurige, gedwongen ontheemding en om aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van toekomstig beleid en de uitvoering daarvan.
Deze ToR beschrijft hoe de onderzoekers te werk gingen. Het document is in het Engels.