Terms of Reference – Evaluatie van het handels- en investeringsbeleid van Nederland

De evaluatie heeft twee doelen:

  1. Het beoordelen van de motivatie van het Nederlandse beleid. Waarom heeft Nederland besloten om zich te richten op bepaalde beleidsonderwerpen en niet op andere? En hoe is het Nederlandse beleid ontstaan?
  2. Het beoordelen van de mate waarin Nederland succesvol de agenda, besluitvorming en implementatie van het handels- en investeringsbeleid op EU- en WTO-niveau beïnvloed heeft.