WCAG 2 Onderzoek IOB website

Dit rapport geeft de bevindingen weer van het toegankelijkheidsonderzoek naar https://www.iob-evaluatie.nl/, afgerond op 29 september 2020. Dit onderzoek laat zien dat deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).