Literatuurstudie – Ontwikkeling en migratie

Overheden in Europa willen via internationale samenwerking, waaronder ontwikkelingshulp, de grondoorzaken van irreguliere migratie aanpakken. Het gaat hierbij om mensen die zich in een land willen vestigen, zonder dat zij over de vereiste toestemming daarvoor beschikken. Migratiedeskundigen zijn verdeeld over de vraag of een dergelijk beleid effectief kan zijn. Het rapport analyseert de verschillende opvattingen en het aangevoerde bewijs.

De studie geeft enkele suggesties voor het Nederlandse en Europese beleid. Voor wat rijkere landen zijn dit andere dan voor de armste landen.