Literatuurstudie – Assessing MINUSMA’s action (2013-2021)

In opdracht van IOB heeft de Universiteit  van Kent een literatuurstudie verricht naar het functioneren van de VN-missie MINUSMA. De studie onderzoekt in welke mate de missie haar doelstellingen heeft bereikt en waar de knelpunten lagen door de jaren heen. De inzichten uit deze literatuurstudie zijn verwerkt in de evaluatie door IOB over de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA.