Deelstudie – Innovatie in humanitaire hulp

Nederland zette in op innovatie om een antwoord te bieden op groeiende en steeds ingewikkeldere humanitaire noden. In deze literatuurstudie is gekeken naar de toegevoegde waarde van innovatieve benaderingen in het behalen van Nederlandse beleidsdoelen. Ook is nagegaan wat voor Nederland, als donor en als diplomatieke kracht, effectieve manieren zijn om innovatie te bewerkstelligen.

Het rapport en de samenvatting zijn in het Engels.

Op basis van de literatuur, zijn in deze studie een aantal strategische aanbevelingen voor donoren geformuleerd. De belangrijkste zijn als volgt:

 1. Samenwerking
  Zorg voor goede coördinatie en kennisuitwisseling. Bundel de krachten op het gebied van middelen tussen donoren, vernieuwers, humanitaire organisaties en private partijen.
 2. Verantwoording naar de mensen waar het om gaat
  Zorg ervoor dat deze mensen actief betrokken worden bij innovatieve plannen en processen.
 3. Bewijs
  Zorg dat nieuwe aanpakken op bewijs zijn gestoeld en dat besluiten daarover worden genomen op basis van data. Onderzoek en evaluatie zijn dus essentieel.
 4. Financiering
  Verbeter de kwaliteit en kwantiteit van fondsen die naar vernieuwende actoren gaan. Gezamenlijke fondsen leveren meer op dan eenmalige ad-hoc-financiering. Richt financiering vooral op innovaties die oplossingen bieden voor de problemen van de mensen om wie het gaat.

Deze deelstudie is, in opdracht van IOB, uitgevoerd door de United Nations University in Maastricht (UNU MERIT). De inhoud van het rapport is de verantwoordelijkheid van de auteurs.