Deelstudie – Literatuurstudie naar de opvang van vluchtelingen uit Syrië in Libanon, Jordanië en Irak

In het kader van de bredere evaluatie van het Nederlandse beleid voor Opvang in de regio rondom Syrië is opdracht gegeven tot deze literatuurstudie. In deze studie, uitgevoerd door University College London (UCL), is een synthese gemaakt van bestaande literatuur over de opvang van vluchtelingen uit Syrië in Libanon, Jordanië en Irak.
Het rapport en drie policy briefs zijn opgesteld in het Engels.

Deze literatuurstudie gaat specifiek in op:
1) factoren die een rol spelen bij het besluit van vluchtelingen om in de regio te blijven of door te migreren naar derde landen;
2) sociale cohesie en de participatie van vluchtelingen in lokale gemeenschappen;
3) economische participatie en de economische impact van vluchtelingen op lokale gemeenschappen.

UCL heeft de literatuurstudie in opdracht van IOB uitgevoerd. De opvattingen in het rapport zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet per definitie die van IOB.