Deelstudie – Nederlandse besluitvorming in humanitaire hulp

In het kader van de bredere evaluatie van het Nederlandse beleid voor humanitaire hulp, is deze deelstudie uitgevoerd. Hierbij is specifiek gekeken naar de Nederlandse besluitvorming op dit gebied. 
Het rapport is in het Engels.