Beleidsreactie – Evaluatie ondersteuning belastingheffing in ontwikkelingslanden

Naar aanleiding van de IOB-evaluatie van het Nederlandse beleid gericht op het versterken van het belastingsystemen in ontwikkelingslanden, hebben de betreffende beleidsdirecties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën een beleidsreactie opgesteld. Hierin geven zij hun appreciatie van het onderzoek. Ook geven ze een reactie op de beleidsaanbevelingen en welke opvolging zij hier aan zullen geven.