Terms of Reference – Evaluatie van het Nederlandse gastlandbeleid voor internationale organisaties

Nederland is gastheer van 39 internationale organisaties, het merendeel gevestigd in Den Haag en omgeving. Het zijn internationale gerechtshoven en tribunalen als het Internationaal Strafhof, Europese instellingen en andere volkenrechtelijke organisaties, zoals de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Onder verantwoordelijkheid van IOB voert APE Public Economics een evaluatie uit van de rol die het Ministerie van Buitenlandse Zaken speelt in het Nederlandse gastlandbeleid voor gevestigde internationale organisaties en in het aantrekken van nieuw te vestigen internationale organisaties. Andere uitvoerders van het gastlandbeleid worden betrokken bij het onderzoek, daar waar dit inzicht biedt in knelpunten en succesfactoren bij de uitvoering van het gastlandbeleid.