Presentation and briefing: EU development cooperation with sub-Saharan Africa, 2013-2018

Op 10 september 2020 gaven onderzoekers van ECDPM en DIE een virtuele presentatie aan medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en op Ambassades, van belangrijkste bevindingen van het literauuronderzoek naar EU Ontwikkelingssamenwerking met sub-Sahara Afrika.

De discussies tijdens de vraag-en-antwoordsessie onderstreepten onder meer dat het intensiveren van ex-postevaluatie essentieel is om inzicht in de impact en duurzaamheid van (EU) ontwikkelingshulp te verbeteren. Ze bevestigden ook dat op sommige beleidsterreinen (gendermainstreaming is een goed voorbeeld) de Nederlandse inspanningen om de beleidsvorming en uitvoering van de EU te beïnvloeden belangrijk blijven.