Terms of Reference – Evaluatie functioneren van strategische partnerschappen Ministerie van BZ - maatschappelijke organisaties

Het doel van deze evaluatie is om input te leveren voor het ontwerp van toekomstige strategische partnerschaps-programma’s.

Deze evaluatie zal kijken naar vier hoofaspecten van het functioneren van SP:
(i) complementariteit van rollen BZ en MO;
(ii) financieringsmodaliteiten;
(iii) verantwoording richting donor en richting zuidelijke stakeholders, en
(iv) eigenaarschap en relatieve autonomie van MO.

De hoofdvragen van deze evaluatie zijn: hoe functioneren de SP? wat zijn daarvan de oorzaken? en welke aanbevelingen kunnen we daaruit trekken voor toekomstige SP?

De evaluatie bekijkt de programma’s ‘ Samenspraak en Tegenspraak’ en SRGR partnerschappen (beide van DSO), en ‘Conflict mediation strategic partnerships’ en ‘Addressing Root Causes’ (beide van DSH).

Deze evaluatie richt zich op het functioneren van de strategische partnerschappen, en zal niet kijken naar de uiteindelijke effectiviteit, die in de eindevaluaties in 2020 aan bod zal komen.