Netwerkanalyse - Nederlandse belastingverdragen en ontwikkelingslanden

Deze deelstudie van de IOB-evaluatie naar ondersteuning van belastingsystemen in ontwikkelingslanden onderzoekt in welke mate Nederlandse belastingverdragen met ontwikkelingslanden kunnen leiden tot een derving van belastingopbrengsten in deze landen.

Met een zogenaamde netwerkanalyse brengt het CPB de belastingdruk op dividend-, rente- en royaltystromen in kaart. Met dit instrumentarium wordt het omsluizen van deze stromen over het internationale belastingnetwerk nagebootst. Omsluizen levert multinationale ondernemingen een verlaging van de belastingdruk op en leidt tot een verlies aan belastingopbrengsten voor nationale overheden.

Het rapport van deze studie is opgesteld door Maarten van ‘t Riet en Arjan Lejour van het Centraal Planbureau (CPB) in opdracht van IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in dit rapport vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs.