Literatuurstudie – Education and employment for refugee children and youth

IOB heeft een literatuurstudie laten uitvoeren naar wat bekend is over de effectiviteit van initiatieven voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen en werkgelegenheidsprojecten voor vluchtelingenjongeren in de MENA-regio en de Hoorn van Afrika. Deze studie is gebaseerd op Engelstalig materiaal (evaluaties, wetenschappelijke en grijze literatuur) dat in het publieke domein beschikbaar is.

Een eerste bevinding is dat dit materiaal kwalitatief onvoldoende is om echt uitspraken te kunnen doen over wat werkt en welke specifieke interventies gesteund zouden moeten worden. Toekomstige interventies vragen dan ook om een betere M&E, met specifieke aandacht voor gender.  De grootste potentie lijken vooralsnog de volgende initiatieven te hebben:

Onderwijs: het trainen van leraren, verbeteren van de toegang tot onderwijs, zowel in de vluchtelingenkampen als in bestaande scholen, conditionele cash transfers, accreditatie en curriculumhervorming (met name t.a.v. de taal van lesgeven).

Werkgelegenheid: het bieden van een langetermijnperspectief dat verschillende activiteiten combineert en aandacht schenkt aan de juridische beperkingen voor jongeren om in het opvangland te mogen werken.

Voor beide sectoren geldt: vermijd blauwdrukken, maak context-specifieke behoefteanalyses en een gedetailleerde inventarisatie van wat de verschillende partijen, zowel nationaal als internationaal, aan activiteiten ontplooien.