Deelstudie – Kennis en hiaten op het gebied van SRGR-interventies

Het rapport ‘Evidence and Gaps’ laat zien welke interventies op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) succesvol zijn gebleken en welke niet. Op basis van een systematische review van 368 reviews, uitgevoerd door de Campbell Collaboration, is in kaart gebracht welk bewijs er beschikbaar is voor een breed scala aan SRGR-interventies en wat dit bewijs ons vertelt.

Dit rapport beschrijft het gevonden bewijs voor 14 SRGR-onderwerpen, zoals seksuele voorlichting, stigma van hiv, toegang tot veilige abortus en het voorkomen van huwelijk op jonge leeftijd, in de vorm van thematische samenvattingen. Naast dit rapport, zijn de 368 geïdentificeerde reviews weergegeven in een interactieve Evidence and Gap Map. Hierin is per type interventie, resultaat en doelgroep te vinden hoeveel studies erover gepubliceerd zijn en welke studies dit zijn.

IOB hoopt met deze deelstudie bij te dragen aan wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming, aan onderbouwde implementatie door partners en aan het vullen van bestaande hiaten in de kennis op dit gebied. Deze studie is onderdeel van een bredere IOB-evaluatie over Nederlands SRGR-beleid sinds 2012.