Deelstudie — EU-beleidscoördinatie in Duitsland, Denemarken en Frankrijk en lessen voor Nederland

IOB evalueerde de coördinatie van de Nederlandse standpuntbepaling over EU-beleid. In dit kader heeft IOB wetenschappers uit Denemarken, Duitsland en Frankrijk gevraagd het functioneren van de EU-coördinatie in hun land te onderzoeken. Voor ieder land is een paper met bevindingen geschreven. Deze bevindingen zijn gebundeld in dit Engelstalige document. 

Opzet van de papers

De drie papers over Denemarken, Duitsland en Frankrijk volgen elk de volgende opzet:

 1. Lessen
  Sectie 1 presenteert de lessen die Nederland – volgens de auteurs – kan leren van het functioneren van de EU-coördinatie in Duitsland, Denemarken en Frankrijk. 
 2. Kenmerken van het coördinatiemechanisme
  Sectie 2 gaat over de organisatie van de EU-coördinatie in de drie landen, de doelen en waarden hiervan, en betrokken actoren en strategische capaciteit.
 3. Uitdagingen en dilemma’s
  Sectie 3 focust op de uitdagingen waarmee de EU-coördinatie in de drie landen te maken heeft en de dilemma’s die eigen zijn aan het coördinatiemechanisme.
 4. Hoofdbevindingen
  Sectie 4 presenteert de hoofdbevindingen van de landenstudies.

De visies in het document zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van IOB