Beleidsreactie — Gender mainstreaming

Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt middels deze Kamerbrief het rapport Gender Mainstreaming in the Dutch Ministry of Foreign Affairs aan alsmede de reactie daarop. Het rapport Gender Mainstreaming in the Dutch Ministry of Foreign Affairs betreft een evaluatie uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken en geeft een overzicht van de behaalde resultaten van het Nederlandse ontwikkelings-samenwerkingsbeleid op het gebied van gender mainstreaming van de afgelopen vijf jaar.