Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) is de onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. IOB rapporteert over de resultaten van het Nederlands buitenlandbeleid op de langere termijn.

Tweets @IOBevaluatie

Volg @IOBevaluatie