Terms of Reference - Evaluatie internationaal rechtsordebeleid

Deze Terms of Reference (ToR) beschrijft de opzet van een evaluatie naar het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op het terrein van de internationale rechtsorde. De minister van Buitenlandse Zaken heeft hierin zowel een uitvoerende als coördinerende taak. De versterking van de internationale rechtsorde ligt verankerd in de Nederlandse Grondwet. Artikel 90 stelt dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de bevordering van de rechten van de mens.