Terms of Reference – Evaluatie beleid partners in ontwikkeling

Nederlandse bedrijven kunnen als 'partners in ontwikkeling' (PIO) bijdragen leveren aan duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. PIO-beleid is erop gericht dergelijke bijdragen aan te moedigen en te faciliteren. Wat zijn de resultaten van dit beleid?

De evaluatie richt zich op activiteiten die voldoen aan vijf criteria:

  1. De activiteit is uitgevoerd tussen 2013 en 2019;
  2. Het is een onderdeel van het beleid en/of de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
  3. De activiteit bereikt of betrekt Nederlandse bedrijven;
  4. De activiteit leidt tot investeringen in, handel met en/of kennisoverdracht naar ontwikkelingslanden;
  5. De activiteit heeft (mede) tot doel om duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden te bewerkstelligen.