Evaluatie ondersteuning belastingheffing in ontwikkelingslanden – A Taxing Issue

IOB heeft het beleid en de activiteiten van de Nederlandse overheid, gericht op het versterken van  belastingsystemen in ontwikkelingslanden, geëvalueerd. Deze evaluatie betreft het beleid en de activiteiten die hebben geleid tot, en zijn opgenomen in, het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling (PCD-agenda) voor de periode 2012-2020.

De PCD agenda bestaat uit drie doelen. Het eerste is gericht op betere internationale regels voor de belasting van reële economische activiteiten en het tegengaan van belastingontduiking als onderdeel van het BEPS (Base Erosion & Profit Shifting, uitholling van de belastinggrondslag en winstverschuiving) initiatief van de OESO/G20. Dit initiatief, samen met capaciteitsopbouw door Nederland om belastingstelsels in ontwikkelingslanden te verbeteren en unilaterale maatregelen die Nederland heeft genomen om belastingontwijking tegen te gaan, vormen de drie thema’s van de PCD-agenda, geïntroduceerd in 2016. In 2018 werden de bestrijding van belastingontwijking door multinationale ondernemingen en het verbeteren van de mobilisatie van overheidsinkomsten in ontwikkelingslanden toegevoegd als de twee doelstellingen van het PCD-actieplan.

Bijlagen