EU-beleidscoördinatie in Duitsland, Denemarken en Frankrijk

Ga naar rapport (Engels)
EU-policy
© Shutterstock

Resultaten — EU-beleidscoördinatie in Duitsland, Denemarken en Frankrijk en lessen voor Nederland

IOB voert een evaluatie uit van de coördinatie van het Nederlandse EU-beleid. De centrale vraag hiervan focust op de relevantie en effectiviteit van het Nederlandse coördinatiemechanisme voor de afstemming van standpunten op EU-beleid. In het kader van deze evaluatie heeft IOB landenexperts gevraagd het functioneren van de EU-coördinatiemechanismen in Denemarken, Frankrijk en Duitsland te onderzoeken. Dit Engelstalige document presenteert de bevindingen van de landenexperts. 

Opzet van de papers

 1. Lessen
  Sectie 1 presenteert de lessen die Nederland – volgens de auteurs – kan leren van het functioneren van de coördinatiemechanismen in Duitsland, Denemarken en Frankrijk.
 2. Kenmerken van het coördinatiemechanisme
  Sectie 2 gaat over de organisatie van het coördinatiemechanisme; de doelen en waarden hiervan; en betrokken actoren en strategische capaciteit.
 3. Uitdagingen en dilemma’s
  Sectie 3 focust op de contextuele uitdagingen waarmee de EU-coördinatie te maken heeft en de dilemma’s die eigen zijn aan het coördinatiemechanisme.
 4. Hoofdbevindingen
  Sectie 4 presenteert de hoofdbevindingen van de landenstudies.

De visies in het document zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet die van IOB. De onderzoeksbevindingen worden gebruikt als input voor IOB’s evaluatie van het Nederlandse coördinatiemechanisme.