Terms of Reference – Een evaluatie van beleid en activiteiten door de Nederlandse overheid die tot doel hebben om belastingsystemen in ontwikkelingslanden te versterken (2012-2019)

In 2016 formuleerde het Nederlandse kabinet het beleidsdoel "Versterkte overheidsontvangsten in ontwikkelingslanden, in het bijzonder lage-inkomenslanden en partnerlanden".

Met dit doel zijn beleidslijnen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën begrepen die tot doel hebben om belastingsystemen in ontwikkelingslanden te versterken, met drie sub-doelen:

  1. internationale overeenkomsten over het tegengaan van belastingontduiking;
  2. technische assistentie in ontwikkelingslanden om de administratieve capaciteit op het gebied van belasting te versterken;
  3. het verminderen van het gebruik van het Nederlandse belastingstelsel als kanaal van belastingontwijking door multinationale ondernemingen.


Deze evaluatie richt zich op de coherentie, relevantie en effecten van Nederlandse activiteiten die willen bijdragen aan het versterken van belastingsystemen in ontwikkelingslanden.