Evaluatie van het handels- en investeringsbeleid van Nederland 2013-2019

Deze evaluatie heeft twee doelen:

(1) het beoordelen van de motivatie van het Nederlandse beleid. Waarom heeft Nederland besloten om zich te richten op bepaalde beleidsonderwerpen en niet op andere? En hoe is het Nederlandse beleid ontstaan?
(2) het beoordelen van de mate waarin Nederland succesvol de agenda, besluitvorming en implementatie van het handels- en investeringsbeleid op EU- en WTO-niveau beïnvloed heeft.