Evaluatie van het Wederopbouwfonds 2012-2015 en de Strategische Partnerschappen Chronische Crises 2014-2016

Het Wederopbouwfonds en de Strategische Partnerschappen Chronische Crises zijn instrumenten onder het speerpunt Veiligheid en Rechtsorde en worden beheerd door de Directie Stabiliteit en Humanitaire hulp (DSH). De evaluatie van deze twee fondsen richt zich op beleidsontwikkeling, het proces van financiering van de projecten via tenderprocedures en de resultaten van de gefinancierde projecten. Tevens wordt er gekeken hoe geleerde lessen van de tenderprocedures zijn meegenomen bij de tenderprocedure van het Addressing Root Causes (ARC) fonds, de opvolger van het WO-fonds en de SPCC. Onderdeel van dit onderzoek zijn casestudies in Zuid-Soedan, Burundi en Ethiopië.