Terms of Reference – Beleidsdoorlichting over de samenwerking met de Verenigde Naties

In deze beleidsdoorlichting gaat het om de samenwerking met VN-organisaties die relevant zijn voor de doelstellingen van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Het onderzoek richt zich op onder meer de effectiviteit van de VN-activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking en de vraag hoe ver het staat met de hervormingen die ons land wil zien. Onderdeel van het onderzoek zijn onder meer vier deelstudies en een deskstudie. VN-organisaties waarop deze doorlichting betrekking heeft:

  • Water, sanitatie en hygiëne (Unicef)
  • Seksuele reproductieve gezondheid en rechten (UNAIDS en UNFPA)
  • Voedselzekerheid (FAO en IFAD)
  • Veiligheid en rechtsorde (UNDP).

Het onderzoek probeert inzicht te geven in:

  1. De motivering voor het beleid en de met het beleid beoogde doelen.
  2. De beschrijving van het beleid ten aanzien van de VN, de onderbouwing ervan en de uitgaven.
  3. Het inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van de gefinancierde activiteiten.
  4. De effectiviteit en efficiëntie van het Nederlandse beleid.
  5. De maatregelen die mogelijk zijn ter verdere verhoging van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid.