Terms of Reference – Beleidsdoorlichting geïntegreerd waterbeheer

In hoeverre zijn bijdragen van ons land aan het waterbeleid in ontwikkelingslanden effectief, efficiënt, relevant en duurzaam geweest? Met deze beleidsdoorlichting wil de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) zicht krijgen op de effecten van de EUR 700 miljoen die tussen 2006 en 2015 uitgegeven zijn aan watermanagementactiviteiten in ontwikkelingslanden.