415 – Terms of Reference – Impact of Ending Dutch Development Support

In 2010 werd het aantal landen dat ontwikkelingshulp krijgt verminderd. De hulp die de overblijvende landen krijgen, moest daarna effectiever worden door deze hulp te richten op sectoren waarin ons land de hoogste toegevoegde waarde kan bieden. In 2012 volgde een nieuwe bezuiniging, waarna het Parlement verzocht onderzoek te doen naar het effect van de bezuiniging op de bilaterale hulp aan ontwikkelingslanden. In dit onderzoek gaat de IOB ook na welk effect het afbouwen van hulp aan ontwikkelingslanden heeft gehad.