Terms of Reference – Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Met het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling wil Nederland ervoor zorgen dat ander beleid dan ontwikkelingssamenwerking (‘niet-OS’) beter rekening houdt met de effecten op ontwikkelingslanden.
Dit eerste, verkennende onderzoek dient om inzicht te verkrijgen in de werking van het actieplan. Deze Terms of Reference beschrijft hoe de onderzoekers te werk zullen gaan.