Terms of Reference - Evaluatie Nederlandse inzet VN-missie MINUSMA

Deze Terms of Reference bevat een korte omschrijving van MINUSMA, de Nederlandse bijdrage daaraan, de voorgestelde onderzoeksopzet en bijbehorende planning en personele bezetting. In mei 2019 kwam na vijf jaar een voorlopig einde aan de deelname van Nederlandse militaire eenheden aan de VN-missie MINUSMA (UN Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali). De VN-missie werd in 2013 opgericht in reactie op de sterk verslechterde veiligheidssituatie in Mali, waar een jaar daarvoor een gewapend conflict uitbrak tussen het Malinese regeringsleger en Toeareg-separatisten, gesteund door aan Al Qaida-gelieerde islamitische fundamentalisten.