Terms of Reference - Evaluatie Nederlandse inzet VN-missie MINUSMA

In mei 2019 kwam na vijf jaar een voorlopig einde aan de deelname van Nederlandse militaire eenheden aan de VN-missie MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali). IOB heeft de Nederlandse inzet nu geëvalueerd.
Deze Terms of Reference (ToR) bevat een korte omschrijving van de missie en de Nederlandse bijdrage daaraan. Daarnaast worden de voorgestelde onderzoeksopzet, planning en personele bezetting beschreven.