Terms of Reference – Evaluatie Nationale Coordinatie van Nederlands EU Beleid

Voordat de onderhandelingen met de EU-instellingen en de andere 26 EU-lidstaten beginnen over nieuw Europees beleid of Europese wetgeving, is het nodig een helder Nederlands standpunt te hebben. In Nederland hebben we ervoor gekozen dat allerlei partijen meepraten over wat het standpunt zou moeten zijn. Denk hierbij aan alle ministeries, het parlement, de decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en uitvoeringsorganisaties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert het standpuntbepalingsproces.
IOB heeft onderzocht hoe dit proces in de praktijk werkt en hoe toekomstbestendig het is.

Deze Terms of Reference beschrijven de onderzoeksvragen en de methoden die zijn gebruikt om deze vragen te beantwoorden.