Terms of Reference – Literatuuronderzoek van de Europese ontwikkelingssamenwerking met Sub-Sahara Afrika

Deze terms of reference betreffen een literatuuronderzoek naar het ontwikkelingshulpbeleid van de EU en de uitvoering ervan in de afgelopen jaren in Sub-Sahara Afrika. De structuur is als volgt: korte beschrijving van de EU-portefeuille voor extern optreden, formulering van de belangrijkste onderzoeksvragen, voorstel evaluatiebenadering en schets van de beperkingen van de evaluatie. Daarna volgt een beschrijving van de organisatorische arrangementen en de planning van het onderzoek. De bijlage bevat een voorlopige lijst van documenten die zullen worden gebruikt bij het onderzoek.