IOB-Protocol

Het protocol beschrijft de onderzoekstaak en de wijze waarop IOB deze taak uitvoert.