Literatuurstudie naar impact van lokaliseren op humanitaire crisis respons

IOB heeft de Humanitarian Policy Group (HPG) en Humanitarian Advisory Group (HAG) gevraagd een literatuurstudie te doen naar lokalisering binnen het humanitaire systeem. Deze literatuurstudie doet een aantal strategische aanbevelingen voor Nederland en andere donoren op basis van bestaand onderzoek en evaluaties in de humanitaire sector. Deze literatuurstudie is onderdeel van de bredere evaluatie naar het Nederlandse humanitair beleid van 2015 tot 2021.

Interrogating the evidence base on humanitarian localisation