Studie naar het rendement op hulp voor Nederlandse exporten – Good things come to those who make them happen

Het aandeel van opkomende landen in de Nederlandse export is toegenomen van nog geen 5 procent in 2000 tot bijna 11 procent in 2012. De IOB-studie toont aan dat ondersteuning een grote bijdrage geleverd heeft aan deze groei.