Systematische literatuurstudie – Toegang en impact van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden

De Verenigde Naties wil dat iedereen voor 2030 toegang heeft tot moderne vormen van energie. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) heeft een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Hierbij is een totaaloverzicht gekregen van evaluaties  en rapporten die ingaan op de impact van hernieuwbare-energie-interventies op de leefomgeving van individuen, huishoudens en gemeenschappen op het platteland. Hieruit blijkt dat gedrag belangrijker is dan innovaties op het gebied van hernieuwbare energiebronnen.