Evaluatie functioneren van strategische partnerschappen Ministerie van BZ - maatschappelijke organisaties – Strategies for partners: balancing complementarity and autonomy

Strategische partnerschappen (SP's) zijn een instrument voor de samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en maatschappelijke organisaties. Twee programma’s – Samenspraak en Tegenspraak, en het Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten Partnerschapsfonds – lopen eind 2020 af. Een nieuw beleidskader wordt in 2019 opgesteld. IOB heeft in deze studie gekeken naar het functioneren van SP’s om input te geven voor het nieuwe beleidskader en aanbevelingen te doen voor toekomstige strategische partnerschappen.