Synthesestudie over klimaatverandering in ontwikkelingssamenwerking – Monitoring and Evaluating Mainstreamed Adaptation to Climate Change

De wereldwijde klimaatverandering heeft onevenredig grote gevolgen voor mensen in ontwikkelingslanden. In het internationale klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken dat overheden en de private sector in ontwikkelde landen gezamenlijk 100 miljard dollar per jaar zullen investeren in klimaatadaptatie en -mitigatie in ontwikkelingslanden in de periode 2020 tot en met 2025. Hoe effectief zijn deze gezamenlijke investeringen in klimaatadaptatie en ontwikkeling? Om dit te kunnen achterhalen, zal de voortgang ten opzichte van de gestelde klimaatdoelen moeten worden gemonitord en geëvalueerd.

In deze studie gaat de aandacht uit naar het ‘wat en hoe’ van het monitoren en evalueren van deze inspanningen aan de hand van concrete, praktische voorbeelden. Welk indicatoren zijn geschikt vanuit het adaptatieperspectief? Waarin verschillen deze van ‘gewone’ ontwikkelingsindicatoren? Wat zijn de voor- en nadelen van uiteenlopende evaluatiemethoden?