Studie naar de aannames in het Nederlandse beleid voor vrouwenrechten en gendergelijkheid – Premises and Promises

Het Nederlandse internationale beleid voor vrouwenrechten en gendergelijkheid is onder andere gebaseerd op instrumentele overwegingen. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) onderzocht de veronderstellingen die de basis vormen voor het Nederlandse beleid. Er werd gekeken of deze gekoppeld konden worden aan veranderingen in gendergelijkheid en vrouwenrechten die in dit beleid werden beloofd.