Studie naar de effecten van Nederlandse economische diplomatie in Latijns-Amerika – Economic diplomacy in practice

De studie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB)  onderzoekt het effect van economische diplomatie voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven die actief zijn in Braziliaanse havens op het maritieme en logistieke vlak. Het bevat ook een econometrische analyse van het effect van economische diplomatie op het volume van de Nederlandse export naar Latijns-Amerika.